Myntastig

Funderar du över framtiden och hur vi ska kunna hitta ett hållbart sätt att leva ett gott liv?

Då är permakultur något för dig!   

Permakultur är ett planeringsredskap som visar hur vi kan  åstadkomma en permanent/uthållig mänsklig kultur/odling på jorden genom att härma de ekosystem vi är omgivna av.

                                                       

Permakultur är en internationellt erkänd och globalt spridd rörelse som har sitt ursprung i Australien och Tasmanien.

 

Permakultur kan handla om vilken sorts mänsklig kultur som helst. Stadsplanerare, arkitekter, socialarbetare, politiker, lärare, ekonomer och många fler, alla kan ha glädje av att härma ekosystemens nätverk. Men ofta handlar det om odling, i trädgårdar, i storstaden och på lantbruk.


Permakultur visar hur du kan fånga och lagra energi, bygga ekonätverk och sluta kretslopp. Den enda uthålliga energikälla vi har att tillgå är solen. Det fossila bränsle vi levt högt på under nittonhundratalet är på upphällningen och förstör vårt klimat. Framtiden kommer att bygga på småskalighet och mångfald.

Inte storskalighet och enfald.


Alla som kan påverka en bit jord, från krukan i fönstret till den stora gården på landet, kan dra sitt strå till stacken!


SÅ HÄR GÖR VI:

Myntastig

Har du någon gång satt ett frö i jorden och med förundran sett en planta växa upp?

Då är permakultur något för dig!