Vi tänker så här:


Ingen vet hur en värld med brist på fossila bränslen kommer att se ut. Det enda vi kan vara säkra på är att vi lär bli tvugna att lära oss leva i ett lågenergisamhälle.


Genom att producera så mycket livsmedel vi förmår, så nära vårt hem som möjligt, minskar vi mängden enegri för transporter.


Om vi dessutom ser till att samarbeta med och framför allt med mikrolivet i matjorden, så kan vi hjälpa till med att bygga upp vår plats på jorden så att andra som kommer efter oss lättare ska kunna fortsätta producera något ätbart här på Borrabo.


Permakulturen och kunskaperna kring matjordens näringsnätverk (The soil food web) är det bästa redskap vi hittat i denna vår strävan!


Kartan här är en framtidsvision.

Den  förändras steg för steg, allt eftersom.

Precis som livet.

Fakta på marken!


Det första vi gjorde för att få en överblick var att skaffa fram en bra karta. Vi har både mätt och ritat på egen hand och fått hjälp av ett proffs.


En första karta behöver till att börja med visa allt som inte kan flyttas på i brådrasket.


Hus, vattendrag och vägar och i vårt fall en väldig massa stenmurar, ska alla ritas in på kartan så att du vet var du har dem.


Vi har åtta tak att hålla ordning på!

Ladans vasstak är bytt 1998 och klarar sig länge till, men vi måste byta råghalmen på nocken minst vart 5:te år, eller lite då och då. Övriga tak är tegeltak som också kräver regelbunden översyn, särskilt när det blåst kraftiga vindar.


Grusvägen mellan mangård och fägård underhålls av vår vägförening. Den smalare vägen bakom ladan ägs av en granne, det är en enklare skogsväg.

Vattendrag är viktiga att ha koll på när man planerar sitt område. Vår bäck ligger längst nere i söder och vattenståndet varierar rejält över året.


Murarna är en viktig del av Borrabos historia och vi skulle inte drömma om att flytta på dem. Stenmurar som gränsar mot en åker får man desstom inte lov att hiva undan. Lagd sten ligger.

Vattenhanteringsplanen


Det regnar tillräckligt på ett år för att vi ska ha allt bevattningsvatten vi behöver, men det regnar inte alltid i rättan tid....


Vår bäck leder inte så mycket vatten och

ligger längst ner på vår mark. Men vi har många tak vi kan skörda regnvatten från.


Så här har vi tänkt oss det hela. Vissa delar av planen är redan i funktion, andra kanske aldrig kommer tillstånd. Den stora fiskdammen nere vid bäcken till exempel...


Uppe vid mangården leder vi takvattnet genom markrör till fyra olika dammar. Två i salsträdgården öster om huset, en damm i köksträdgården västerut och en liten damm på grusplanen framför huset.


Längst upp i nordväst ligger en solfälla byggd av stora stenar som dök upp när vi byggde till ett stor kök norr om huset samt pannhuset. Från pannhusets takfot tänker vi leda regnvatten längs en akvedukt till fyra stora farmartankar högst upp på området. Därifrån vidare till en damm i solfällan.


Ank-halvdammen i övre trädgården kommer att ligga  höjdmässigt till så att det är lätt att leda det näringsrika överskottsvattnet via fyra kejdedammar, över till vårt  skogs- trädgårdsbryn och vidare ner mot frukträd och bärbuskar.


Vatten är livsviktigt!

Zon 1 - 5


Ett sätt att underlätta livet är att dela in ditt område i zoner utifrån hur ofta du behöver besöka dem. Det sparar på dina steg och det gynnar bli-av-effekten, också känd som tummen-ur-rumpan-effekten.


Zon 1 är minst och närmast centrum/huset.

Hit har du ärenden varje dag och här kan du placera allt du behöver titta till ofta.


Zon 2 är lite större och gränsar till zon1 samt kan vara uppdelad. Här placerar du allt du behöver se till mer sällan, men som ändå kräver viss uppsikt under säsongen. På gränsen mellan zon 1 och 2 är det bra att placera husdjur som väsnas, typ höns. Där är de nära men inte för nära...


Zon 3 är dina ängar och åkrar, om du äger så mycket mark. Här finns betande djur. Är du lycklig ägare till en hushållsko kan det vara bra att låta zon 3 nå ända fram till zon 1 så kan du komma åt att mjölka lättare.


Zon 4 är skog där du kan hämta ved och virke. Här kan du också etablera nötträd och buskar samt plocka bär och svamp. Vi har en liten zon 4 där vi gynnar nordiska lövträd. Gran odlas det tillräckligt ändå.


Zon 5 är ren vildmark. Det finns bara i reservat numera. Men du kan alltid lämna ett område i fred och se vad som händer...

Köks-skärgården i Zon 1


Allra närmast köksingången har vi byggt upphöjda odlingsbyttor som värms upp tidigt om våren och är lätta att nå även på gamla dar. Över alla byttor har vi byggt en pergola för att kunna reglera sol, skugga och vind. Vid norrmuren finns en damm för bevattning och grodliv.


Här odlar vi allt vi vill äta under sommaren, sallat, lite utomhustomater, sommargurka, mangold, sockerärtor, ruccola osv. Allt som behöver eller kan skördas lite då och då.


Vi har också byggt en örtspiral så nära vår uteplats och köksdörren som möjligt.


Salsträdgården i Zon 1


På östra sidan om mangården har vi byggt slingerbäddar med en arms mått.

Slingrandet är ett sätt att dels utnyttja marken så mycket som möjligt och dels skapa så långa gränser som möjligt.

En gräns är mer produktiv än ytorna som kringgärdas. Det enda man vinner med raka rader är tid, men i en så liten trädgård spelar det ingen roll. Det är viktigare att få ut så mycket odlingsyta och så stor skörd som möljigt.

Bädarna är en eller två armar breda för att det ska vara lätt att nå över dem.


En damm i mitten ger bevattningsvatten. Vattnet kommer från taken på mangården genom markrör från husknutarna.


Karta fakta på marken
Vattenhanterinsplan

Långt ifrån allt på den här zonkartan är klart.

Zon 1 finns på plats, nästan alltihop.

I zon 2a håller vi på med att bygga vårt service hus.

I zon 2b är skogsträdgården med dammar på gång. (Gästhusen också)

Gästparkeringen är klar, men vi ska så dvärgtimjan på den. Den växter sakta.

Zonindelningen på Borrabo
Skiss köksträdgården
Skiss över salsträdgården öster om mangården

Vi har också planterat ett skogsträdgårdsbryn i zon 2 och en lähäck för vår apoteksörtagård bakom ladan.

Norra jordvallen är planterad med frösådda smultron som revlar sig. Ankdammsvallen och skogsträdgården är på gång. Två nya jordgubbslimpor ska byggas upp, norr om köksträdgården.