Båreboo  1645


Detta är den äldsta karta som visar

Borrabos ägor. Gården utgör ett halvt

kronohemman och är uppdelad i åker,

äng och utmark. Åkern delas upp i

"Thräde" och "Brukad aker" nere i rutan

till höger. Ängen är upptecknad som

"Höö" och utmarken får vi veta, består

av "Nödtorfthig skogh och mûhlebete"


Boningshuset är utsatt som en liten

kloss i norra ändan av Fädrevet, som

finns kvar än i dag. Under andra halvan

av 1600-talet flyttades mangården en

bit åt nordost, till sitt nuvarande

läge uppe mellan de gamla åkrarna.


De stenmurar som lades upp längs

åkerkanterna finns också kvar.

Det är fortfarande lätt att känna

igen sig på denna karta från 1645!


Att förvalta Borrabo känns som ett

hedersuppdrag. Så många människor har

levt här uppe i skogen före oss. Nu gör

vi vårt bästa för att lika många ska 

kunna leva här efter oss.


Klicka fram namnen på åkrarna med

hjälp någon av pilarna vid kanterna.

Då ser du också mangårdens nuvarande

placering vid lalôcka och  svingelåkern.

       

Här kan du läsa om Borrabo genom tiderna och om hur vi kom att bo och leva här uppe i skogen.