Vi är glada över att ha fått stöd från Europeiska jordbruksfonden för landsbyggdsutveckling. Med hjälp av Leader Östra Skaraborg har vi ansökt om delfinansiering av vårt uppförande av två övernattningsstugor och ett servicehus med ett kök, en toa/tvätt samt ett duschrum med två dushar.

Tack vare detta tillskott till vår besöks- och kursverksamhet har vi fått betydligt större möjlighet att hålla längre kurser kring hållbar utveckling i form av permakultur, samt om mikrolivet i jorden.

Leader Östra Skaraborg har varit till stor hjälp och detta uppskattar vi storligen.