Borrabo

Under uppbyggnad

Hur bär man sig egentligen åt för att samarbeta med ekosystem?

 

Permakulturens grundare Bill Mollison och David Holmgren har vardera satt upp ett antal principer. Båda utgår från hur levande ekosystem fungerar, men alla levande system är mångskiftande och komplexa. Permkulturens principer ser också lite olika ut beroende på vem som har formulerat dem. Mångfald är bättre än enfald!

 

Som du kanske ser lappar flera av Mollison och Holmbergs principer över varandra. De använder också begrepp som funktionsanalys och talar om zoner. Du kommer att bli bekant med dessa och flera andra permakulturbegrepp när du tittar närmare på hur vi har använt dem på Borrabo, eller när du läser vår bok Permakultur - Framtiden i din trädgård.

Mollisons principer

 

• Planera för minsta möjliga energiåtgång

Gör upp en energibudget. Skaffa inte maskiner som kräver en massa energi du måste köpa. Dela in ditt område i zoner.

 

• Placera allt i rätt relation till sin omgivning

Gör en elementanalys för alla viktiga element i dina permakulturplaner.

 

• Låt alla element stödja mer än en funktion

Allt kan komma till nytta på mer än ett sätt.

 

Låt alla viktiga funkioner stödjas av mer än ett element

Se till att ha mer än en lösning att falla tillbaka på.

 

Välj små och intensiva system

Undvik stora och extensiva sätt att göra saker och ting.

 

Använd biologiska resurser

Hur kan djuren hjälpa dig?

Undvik fossila bränslen och ändliga råvaror.

 

• Härma naturlig succession

Plantera en ätlig skog! Plantera i lager och med succession.

 

• Polykultur är alltid bättre än monokultur

Ja, det var det där med mångfald och enfald...

 

• Lär dig känna igen naturens mönster

Allt i naturen följer vissa grundläggande mönster!

 

• Använd dig av gränser och nicher

Dra nytta av utkanter, marginaler och nicher i tid och rum.

 

Lär dig fakta, använd sedan din fantasi

Givet den fysiska verkligheten omkring dig är det sedan bara din fantasi som sätter gränsen.

 

• Ha en positiv attityd

Låt problemet bli lösningen. Du har inte ett snigelproblem, du har ankbrist!

Holmgrens principer

Skaffa en skörd

Alla måste äta för att kunna leva!

 

Fånga och lagra energi

Ta vara på allt som kommer till dig i form av sol, vind, vatten och vänner.

 

• Observera och interagera

Se dig omkring och agera sedan på det du ser.

Samarbeta med ekosystemen.

 

• Använd förnyelsebara resurser

Undvik fossila bränsen, använd inte ändliga råvaror.

 

• Producera inget avfall

Sopor är en resurs som samlats på fel plats.

 

• Utgå från helhetsmönster och planera sedan i detalj

Planera från det stora till det lilla, arbeta från det lilla till det stora

.

• Integrera hellre än segregera

Bygg nätverk, tänk på var du placerar saker och ting.

 

• Använd små och långsamma lösningar

Undvik stora och snabba lösningar.

 

• Gilla och gynna mångfald

Inga ekosystem är enfaldiga monokulturer.

 

• Använd gränser och marginaler

Dra nytta av gränser, marginaler och nicher i tid och rum.

 

• Ändra dig när du får nya erfarenheter

Fastna inte i dina egna idéer.

 

• Ändra dig när verkligheten förändras

Var flexibel !

Borrabo österifrån