Borrabo

Under uppbyggnad

Men hur går det till? Hur härmar man ekosystem? Här är några praktiska tips!

Skriv upp så många svar som möjligt för det element du valt. Använd svaren för att försöka hitta rätt plats för elementet. Var gör elementet bäst nytta? Var är det bäst för elementet att befinna sig....

Om du analyserar flera element kan du snart sätta igång med att väva ihop olika funktioner och behov på ett praktiskt sätt som gynnar ekosysemen.

Känn dig fri att testa ovanliga kombinationer. Du får säkert ett kvitto på hur det faller ut. Sätter du in för många eller overksamma element i ett ekosystem kommer något att falla bort. Har du för få element på plats kommer något att dyka upp. Du är alldrig ensam när du jobbar med levande system.

 

Ta hand om dina ekomedarbetare på och under jorden

 

Det finns många tjänster du kan få gratis av dina djur, från stora hästar och kor ner till de minsta mikroberna i matjorden.

Se till att alla dina medarbetare har det så bra som möjligt. Låt dem leva på det sätt de är skapta till, då mår de bäst och gör störst nytta. Särskillt viktiga är det myller av organismer som lever i jorden. Lär känna matjordens näringsnätverk. Om matjordens mikrober mår bra, mår alla bra. Både växter, människor och andra djur.

 

Tusen andra praktiska saker

 

Det finns massor av andra spännande och roliga praktiska tips för permakulturister! Många av dem kan du läsa om i vår handbok Permakultur - Framtiden i din trädgård. Det all permapraktik har gemensamt är att det alltid handlar om att hålla sig inom den energibudget solen ger oss per år och alltid försöka klura ut hur vi ska kunna samarbeta med allt annat som lever.

 

VSEG?

 

Om du hela tiden ställer dig frågan: Vad Skulle Ekosystemen Göra, har du stora chanser att lyckas med att åstadkomma permakultur. En permanent mänsklig kultur här på vår ensliga planet!

 

Rita en karta

 

Det första du behöver göra är att gå ut och lära känna sitt område i grunden. Ta reda på väderstrecken, rita en karta där allt du inte kan flytta på finns med. Tänk efter varifrån det blåser, var är det soligt, var är det skuggigt. Hur mycket regnar det normalt sett, hur kan du bäst ta vara på regnvattnet? Hur är det med temperaturerna? Var är det extra kallt/varmt, osv. Ta reda på ALLT om din plats på jorden, eller om det är grannens trädgård du får använda, eller en plätt i en park...

 

Gör en sektorsanalys

 

Fundera sedan på vad som kommer in till området, när och varifrån. Rita in den vanligaste vindriktingen, varifrån bullrar en väg, åt vilket håll finns glada eller mindre positivt inställda grannar. Tänk efter noga och ta med så mycket som möjligt. Bestäm dig sedan för om du vill välkomna det som kommer utifrån, eller om du vill mota bort det.

 

Dela upp i zoner

 

Med kartan och sektorsanalysen som grund kan du sedan gå vidare och dela upp området i upp till fem zoner där 0 är centrum, vanligen ett hus, och 5 är ren vildmark. Zonindelningen är ett gott verktyg när du planerar vad du vill placera var. Ju oftare något behöver tillsyn, desto närmare zon 0.

 

Gör en funktionsalanys - börja bygga ekonät

 

Ett annat användbart verktyg är att ta reda på precis ALLT om de viktigaste delarna/elementen i din plan och göra en funktionsanalys av dem. Det låter krångligt, men är inte så svårt egentligen. Ställ dig tre frågor:

 

  • Vad har detta element (en kanin, ett växthus, en vinplanta) för behov?
  • Vad kan detta element bidra med? (Kaninskinn, skyddad växtplats, vin!)
  • Vad har just detta element för speciella egenskaper? (Ras, storlek, smak)

 

 

Borrabo österifrån