Borrabo

Under uppbyggnad

Före

Permakultur visar hur du kan härma ekosystemen

genom att:

Fånga och lagra energi

Bygga ekonätverk

Sluta kretslopp

Efter

Permakultur handlar bland annat om:

 

Sol, vind och vatten, örtspiraler, komposter, nyckelhålsbäddar, grisfräsar, takvattendammar, barnbärhäckar, slingerbäddar, vildmarkshörn, krukfönster, matjordens näringsnätverk, älgäpplen, gillen, akvaponik, nischer, gränseffekter, nässelvatten, A-ramar, hönsmedarbetare, balkongliv, bakteriemat, skogsträdgårdar, odling på höjden, svalldiken och svallvallar, akvedukter, ankbrist, jordarter och jordmåner, kompost-te, lagring av skörd, amöbeodling, tummen ur- effekten, bokashi, svampodling, topplistkupor, svampnätverk, fräkenspad, oljebrist, halm, riktigt höga odlingslimpor (Hügelkultur), dammkedjor, växthusvett, biväxter, mönster, kvackvaponik*,

kolonilotter, ogräsvänner, nätverksbyggen,hus av lera, kaninklippare, gödselväxter, breddavlopp, och mer därtill!

*ungefär som akvaponik, fast med ankor

Borrabo österifrån