Anmälan till halvdagsbesök på Borrabo den:

14 juli
8 augusti
25 augusti