Borrabo

Under uppbyggnad

2017 Detta år har vi blivit klara med vår bok:

 

Permakultur - Framtiden i din trädgård!

 

Vi har också tagit emot många studiebesök, dels från våra stödjare under Kickstartkampanjen och dels från andra intresserade.

Nästa år kommer vi att hålla ett par inspirationskurser på Borrabo.

Vi hoppas att du vill vara med då!

 

Hör i så fall gärna av till dig till borrabo@borrabo.se, så sätter vi upp dig på vår lista inför kurserna.

Borrabo österifrån