Man- och fägård från bäck och smedjan sett.

Uthus i snö

Uthus i snö

Mangården

Sydväst

Sydväst

Öster

Öster

Fägård

Ladugaveln, brygghus och vedbod.

Ladugaveln, brygghus och vedbod.

Uthusen på rad

Uthusen på rad.

Vintervyer

Vinterlada

Vinterlada

Söder

Söder

Nordväst

Nordväst

Brunnshus, brygghus, vedbod och skymten av korgboden

Brunnshus, brygghus, vedbod och skymten av korgboden.

Smedjan vid bäcken

Smedjan vid bäcken

Mangård

Mangård

Sydost

Sydost

Mot väster

Pannhus/växthus

Ladan och brunnshuset

Ladan och brunnshuset.

Man- och fägård från bäck och smedja sett