Bildgalleri under uppbyggnad!

Brunnshus, brygghus och vedbod sett från vägen.

Brunnshus, brygghus och vedbod sett från vägen.

Ladan och brunnshuset sett från brygghuset

Mangården sedd från vägen