Borrabo

Under uppbyggnad

Zon 1 - 5

 

Ett sätt att underlätta livet är att dela in ditt område i zoner utifrån hur ofta du behöver besöka dem. Det sparar på dina steg och det gynnar bli-av-effekten, också känd som tummen-ur-rumpan-effekten.

 

Zon 1 är minst och närmast centrum/huset.

Hit har du ärenden varje dag och här kan du placera allt du behöver titta till ofta.

 

Zon 2 är lite större och gränsar till zon1 samt kan vara uppdelad. Här placerar du allt du behöver se till mer sällan, men som ändå kräver viss uppsikt under säsongen. På gränsen mellan zon 1 och 2 är det bra att placera husdjur som väsnas, typ höns. Där är de nära men inte för nära...

 

Zon 3 är dina ängar och åkrar, om du äger så mycket mark. Här finns betande djur. Är du lycklig ägare till en hushållsko kan det vara bra att låta zon 3 nå ända fram till zon 1 så kan du komma åt att mjölka lättare.

 

Zon 4 är skog där du kan hämta ved och virke. Här kan du också etablera nötträd och buskar samt plocka bär och svamp. Vi har en liten zon 4 där vi gynnar nordiska lövträd. Gran odlas det tillräckligt ändå.

 

Zon 5 är ren vildmark. Det finns bara i reservat numera. Men du kan alltid lämna ett område i fred och se vad som händer...

Zonindelningen på Borrabo
Borrabo österifrån