Borrabo

Under uppbyggnad

Vattenhanteringsplanen

 

Det regnar tillräckligt på ett år för att vi ska ha allt bevattningsvatten vi behöver, men det regnar inte alltid i rättan tid....

 

Vår bäck leder inte så mycket vatten och

ligger längst ner på vår mark. Men vi har många tak vi kan skörda regnvatten från.

 

Så här har vi tänkt oss det hela. Vissa delar av planen är redan i funktion, andra kanske aldrig kommer tillstånd. Den stora fiskdammen nere vid bäcken till exempel...

 

Uppe vid mangården leder vi takvattnet genom markrör till fyra olika dammar. Två i salsträdgården öster om huset, en damm i köksträdgården västerut och en liten damm på grusplanen framför huset.

 

Längst upp i nordväst ligger en solfälla byggd av stora stenar som dök upp när vi byggde till ett stor kök norr om huset samt pannhuset. Från pannhusets takfot tänker vi leda regnvatten längs en akvedukt till fyra stora farmartankar högst upp på området. Därifrån vidare till en damm i solfällan.

 

Ank-halvdammen i övre trädgården ligger höjdmässigt till så att det är lätt att leda det näringsrika överskottsvattnet över till vårt skogsträdgårdsbryn och vidare ner i ett svalldikessytem med bärbuskar.

 

Vatten är livsviktigt!

Vattenhanterinsplan
Borrabo österifrån