Borrabo

Under uppbyggnad

Vi tänker så här:

 

Ingen vet vart världen tänker ta vägen. Det enda vi kan vara säkra på är att vi människor kommer att vara tvugna att lära oss leva i ett lågenergisamhälle.

 

Genom att producera så mycket livsmedel vi förmår, så nära vårt hem som möjligt, minskar vi mängden enegri för transporter.

 

Om vi dessutom ser till att samarbeta med ekosystemen så kan vi hjälpa till med att bygga upp matjorden på en plats på jorden så att andra som kommer efter oss lättare ska kunna fortsätta producera något ätbart här på Borrabo.

 

Permakulturen är det bästa redskap vi hittat i denna vår strävan - därför vill vi försöka bygga ett så bra permakultursystem som möjligt på Borrabo.

Borrabo österifrån