Borrabo

Under uppbyggnad

Salsträdgården i Zon 1

 

På östra sidan om mangården har vi byggt slingerbäddar med en arms mått.

Slingrandet är ett sätt att dels utnyttja marken så mycket som möjligt och dels skapa så långa gränser som möjligt.

En gräns är mer produktiv än ytorna kring den. Det enda man vinner med raka rader är tid, men i en så liten trädgård spelar det ingen roll. Det är viktigare att få ut så mycket odlingsyta och så stor skörd som möljigt.

Bädarna är en eller två armar breda för att det ska vara lätt att nå över dem.

 

En damm i mitten ger bevattningsvatten. Vattnet kommer från taken på mangården genom markrör från husknutarna.

 

Att anlägga en slingerträdgård...

1. Gångarna utmärkta med en eller två armars avstånd.
2. Brädbitarna är måttbitar som vi använder för att få samma bredd hela vägen.
3. Gångarna är utgrävda.
9. 2017 kom Salsdammen på plats mitt i grönskan.
10. Spången över dammen och det första ministaketet kring en bädd.
11. Persikoträdet vid salsdammen. Hinken hänger där för att påminna om att fjäskvattna trädet en smula.
Skiss över salsträdgården öster om mangården
4. Sten och grus på plats, en markduk hindrar gruset från att trampas neråt i jorden undertill.
5. Kartong hejdar rotogräs att ta över första året. Därefter är det så försvagat av svält att det är lätt att hålla undan. Hästgödsel ligger ovanpå kartongen.
6. Bäddarna är täckta. Jordsträngar väntar på årets grödor
7. Nu börjar det ta sig!
8. Squach är egentligen en för stor gröda för våra täta slingerbäddar, men vi chansade ändå. Det blev en enorm skörd men vi såg inte gångarna i augusti :)

Så här gjorde vi när vi anlade vår slingerträdgård. Obs, vi gräver inte ett spadtag i bäddarna, bara i gångarna! Den svarta markduken längs kanterna får ligga på ett par år för att hindra återväxt av det ursprungliga gräset. Den fröbank som ligger och lurar under duken, kan man låta komma fram lite då och då genom att täcka av ett tag på våren och sedan täcka igen. Lite elakt kanske, men effektivt.

 

Ett annat sätt att hålla gångar i skick är att bara lämna dem, utan att gräva, men istället klippa dem ivrigt under säsongens gång. Gräsklipp är utmärkt gödsel.

Borrabo österifrån