Borrabo

Under uppbyggnad

Salsträdgården i Zon 1

 

På östra sidan om mangården har vi byggt slingerbäddar med en arms mått.

Slingrandet är ett sätt att dels utnyttja marken så mycket som möjligt och dels skapa så långa gränser som möjligt.

En gräns är mer produktiv än ytorna kring den. Det enda man vinner med raka rader är tid, men i en så liten trädgård spelar det ingen roll. Det är viktigare att få ut så mycket odlingsyta och så stor skörd som möljigt.

Bädarna är en eller två armar breda för att det ska vara lätt att nå över dem.

 

En damm i mitten ger bevattningsvatten. Vattnet kommer från taken på mangården genom markrör från husknutarna.

 

Skiss över salsträdgården öster om mangården

Att anlägga en slingerträdgård...

1. Bäddarna är utmärkta med röd färg. De smala gångarna ligger mellan bäddarna.
2. Brädbitarna är måttbitar som vi använder för att få samma bredd hela vägen.
3. Alla gångar är grävda ner till alven. Den gröna plätten i mitten ska bli en bevattningsdamm i mitten av trädgården.
4. Markduken håller sten och grus på plats så att de inte trampas ner i marken med tiden.
5. Kantduk, kartong och hästskit i lager över de upphöjda bäddarna.
6. Smala diken med jord som når ner till hästskiten, här sår vi våra ärtor. Det finns också runda hål med jord för plantor.
7. I juni gror  ärtorna som stöttas av en rad med torra grenar.
8. Lite senare kommer squashen igång.
9. Nu tar det sig, squash är egentligen för vidlyftig för tvåarmsbäddar. Den växer över alla breddar :-)

Så här gjorde vi när vi anlade vår slingerträdgård. Obs, vi gräver inte ett spadtag i bäddarna, bara i gångarna! Den svarta markduken längs kanterna får ligga på ett par år för att hindra återväxt av det ursprungliga gräset. Den fröbank som ligger och lurar under duken, kan man låta komma fram lite då och då genom att täcka av ett tag på våren och sedan täcka igen. Lite elakt kanske, men effektivt.

 

Ett annat sätt att hålla gångar i skick är att bara lämna dem, utan att gräva, men istället klippa dem ivrigt under säsongens gång. Gräsklipp är utmärkt gödsel.

Borrabo österifrån