Borrabo österifrån
Borrabo

Under uppbyggnad

Pergola i köksträdgården
Havtorshörnet
Dammen i köksträdgården
Slingerbäddar i salsträdgården
Äppelgille med bärbuskar och funkia, och krasse.