Borrabo

Under uppbyggnad

Fakta på marken!

 

Det första vi gjorde för att få en överblick var att skaffa fram en bra karta. Vi har både mätt och ritat på egen hand och fått hjälp av ett proffs.

 

En första karta behöver till att börja med visa allt som inte kan flyttas på i brådrasket.

 

Hus, vattendrag och vägar och i vårt fall en väldig massa stenmurar, ska alla ritas in på kartan så att du vet var du har dem.

 

Vi har åtta tak att hålla ordning på!

Ladans vasstak är bytt 1998 och klarar sig länge till, men vi måste byta råghalmen på nocken minst vart 5:te år, eller lite då och då. Övriga tak är tegeltak som också kräver en viss översyn då och då, särskilt när det blåst kraftiga vindar.

 

Grusvägen mellan mangård och fägård underhålls av vår vägförening. Den smalare vägen bakom ladan ägs av en granne, det är en enklare skogsväg.

Vattendrag är viktiga att ha koll på när man planerar sitt område. Vår bäck ligger längst nere i söder och vattenståndet varierar rejält över året.

 

Murarna är en viktig del av Borrabos historia och vi skulle inte drömma om att flytta på dem. Stenmurar som gränsar mot en åker får man desstom inte lov att hiva undan. Lagd sten ligger.

Karta fakta på marken
Borrabo östserifrån